Het grotere plaatje

Duurzaamheid, dat ene woord. Een thema waar iedereen iets mee doet, aan werkt en over vertelt. Voor Schenkeveld geen keuze, maar een onderdeel van de normale werkwijze. Ja, het gaat om ‘’maar’’ een tomaat. En die moet vooral gewoon lekker zijn. Het telen van tomaten op een duurzame manier zit hem bij Schenkeveld in vele details. Zo draagt Schenkeveld bij aan een mooiere wereld voor de volgende generaties. Schenkeveld werkt aan het grotere plaatje.

Dat is wie wij zijn, dat is wat wij doen. Voel, hoor, beleef en zie wat wij doen voor ‘’maar’’ een tomaat.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is iets waar wij continu mee bezig zijn. We gaan zuinig om met onze grondstoffen, zoals energie. Door middel van gasturbine motoren wekken we stroom op. CO2 en warmte komen daarbij vrij. Alles wordt gebruikt voor de teelt van onze tomaten. Een andere belangrijke grondstof is water. 98% van het water recyclen we. Daarnaast werken we samen met Hoogheemraadschap om de pieken in het regenwater op te vangen. Onze kassen worden gebouwd onder groen label, deze kassen voldoen aan alle milieu ontlastende eisen.

Door processen te optimaliseren kunnen we met zo min mogelijk grondstoffen heerlijke tomaten telen. Dit doen we maximaal biologisch.

Maatschappelijk

Schenkeveld is maatschappelijk betrokken. We hebben een verkoopautomaat voor de verkoop van tomaten aan consumenten en we hebben op elke locatie een AED, waar de buurt van op de hoogte is gesteld. Zo kunnen zij daar ook gebruik van maken indien nodig. Daarnaast sponsoren wij de lokale sportverenigingen en lokale goede doelen en bieden we werk aan scholieren op zaterdag en in de vakanties.
Een gedeelte van deze scholieren, kunnen we een mooie functie aanbieden op ons bedrijf. 50% van ons huidige middenkader is als scholier bij Schenkeveld begonnen. Onze medewerkers worden gestimuleerd om trainingen en opleidingen te volgen. En we organiseren om het jaar een inloopochtend voor buurtbewoners en familie van al onze medewerkers om ze een goed beeld te geven van de tuinbouw van deze tijd.

Locatie Zijtwende

Certificering

Om de kwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de strenge eisen als het gaat om oa voedselveiligheid, beschikken we over vele certificaten die we elk jaar opnieuw toetsen. Dit geeft zekerheid aan onze klanten. Schenkeveld hanteert daarnaast hele strenge regels als het gaat om hygiëne.

Innovaties

Het verbeteren van processen en verduurzamen door innovaties zijn projecten die onze organisatie continue optimaliseren.

Luchtbehandelingskasten

Met LBK’s kan kaslucht met buitenlucht worden gemengd, weer tot de kastemperatuur verwarmd worden en dan via slurven boven het gewas worden uitgeblazen. Het doel van een dergelijk systeem is de kaslucht nauwkeurig te kunnen ontvochtigen. In ieder geval nauwkeuriger dan met schermkieren of raamkieren. Iedere m³ buitenlucht die je te veel uitwisselt kost energie, en iedere gram vocht die je te weinig afvoert, geeft risico op ziekten of afwijkingen. Bovendien is het met slurven eenvoudiger om overal evenveel lucht in te blazen, waardoor de horizontale temperatuurverdeling beter is dan als het met kieren aan het toeval wordt overgelaten.

Warmte binnen houden, is energie besparen. Dit kan op koude dagen oplopen tot 20% besparing. Dat maakt deze oplossing enorm duurzaam. Schenkeveld Schiphol heeft dit systeem als eerste in de tomaten geïnstalleerd.

Dubbelschermdoek

Om maximaal energie te besparen heeft Schenkeveld gekozen voor een dubbele scherminstallatie. Hiermee kunnen we gemakkelijk 20% energie besparen in de koudere periodes. Deze oplossing is in de tomatenteelt alleen goed te gebruiken in combinatie met ontvochtiging, anders ontstaat er te veel vocht in de kas, die we niet kunnen afvoeren. Als je 20% energie kan besparen in de koudere periodes, is het gelijk duidelijk wat er duurzaam is aan deze oplossing.Minder energie gebruiken is de eerste stap in een verduurzaming van je bedrijf.

Schenkeveld heeft veel kennis opgedaan over ontvochtiging in tomatenkassen, zodat we deze energie besparende investering kunnen toepassen.

TRIAS Westland

Trias Westland is een project van en voor de glastuinbouwondernemers. Via een eigen coöperatie werken we samen met elkaar én met grote regionale partijen om op een duurzame manier een energievoorziening te realiseren. Met aardwarmte kunnen we de kassen duurzaam verwarmen. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer diepte toe. De bodem bevat erg veel sedimentlagen die water bevatten en goed doorlatend zijn, waardoor het hete water vanuit de diepte omhoog gepompt kan worden. Dit water kan gebruikt worden om de kassen mee te verwarmen. Het afgekoelde water gaat via een tweede put terug de bodem in en wordt door de aardkern weer opgewarmd. 

Het benutten van aardwarmte is noodzakelijk voor het verduurzamen van onze warmtevoorziening in de kassen. Het biedt een duurzaam alternatief voor de traditioneel winnen van warmte uit aardgas. Waar mogelijk sluit Schenkeveld zich aan bij aardwarmte projecten die zich in de regio aanbieden.
Op andere locaties is de warmte voorziening ingevuld met warmtekracht installaties. Hier maken we gebruik van de restwarmte, die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit. Deze opgewekte stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

Zonnepanelen

Ook duurzame energie opwekken door middel van zonnepanelen wordt ingezet door Schenkeveld. Alle daken van onze verwerkingsruimte zijn sinds het voorjaar 2023 uitgevoerd met zonnepanelen. Zo hebben we ca. 5500 zonnepanelen en wekken we gemiddeld 2.000.000 kW aan energie op.
Door een mooie mix van verschillende energie bronnen en het opslaan van de energie die we overdag opwekken en in de avond gebruiken, ontstaat een duurzaam pallet waarmee we de kassen op de juiste manier kunnen voorzien van onder andere warmte.
Zonnepanelen zijn juist in de mix met andere energiebronnen voor Schenkeveld heel interessant. Zeker in de huidige energiemarkt, waarin wendbaarheid en flexibiliteit essentieel zijn.