Project

Al een paar jaar waren er plannen bij Schenkeveld om te gaan uitbreiden. Wat duidelijk was, dat dit een grotere locatie moest gaan worden, waar je heel efficient zou kunnen gaan telen.

In de zoektocht waren een aantal zaken belangrijk. Een straal van maximaal 50 km vanaf de huidige locatie, een goede aansluiting op voorzieningen, zoals gas en elektra , in een tuinbouw gemeente en een goede infrastructuur.

Samen met Rob van Leeuwen, van Yeald is Richard Schenkeveld gaan zoeken en zijn we terecht gekomen bij PrimA4a. Een tuinbouw ontwikkelings gebied in de gemeente Haarlemmermeer, in de Dorpskern Rijsenhout. Rijsenhout is van oudsher een tuinbouw gemeente waar veelal rozen werden geteeld. PrimA4a werd in eerste instantie gestart om deze tuinbouw bedrijven de ruimte te geven om te groeien. In de rozen is er veel groei, alleen veelal werd de teelt verplaatst naar het buitenland. Vandaar dat dit land al een aantal jaar te koop stond.

Dit gaf Schenkeveld de mogelijkheid om zich te vestigen aan de A4 vlak bij Schiphol.

Schenkeveld bouwt hier de komende jaren aan een efficient en modern tomatenbedrijf. Het kassencomplex zal totaal 44 ha groot worden. Het worden vier kassen van elk 11 hectare, met in het midden de energie/water en verwerkingsruimte van 1 ha groot. Deze opstelling wordt ook wel een klaverblad genoemd.

De naam van deze locatie word Schenkeveld Schiphol, In 2017 werd er gebouwd aan de 1e kas genoemd kas Noord plus de verwerkingsruimte. In 2018 werd kas Oost gebouwd, vanaf 2020 volgen West en Zuid.


Planning

Puntjes op de i

Kas Noord en Kas Oost zijn klaar. Komende maanden gaan we de tijd nemen om de puntje op de i te zetten. Alles nalopen en perfectioneren.

2018/2019