17-08-2017
nieuws

Stipt en Schenkeveld zijn het eens

Stipt en Schenkeveld zijn het eens. Stipt en Euronet zijn de uitzendbureaus die komende tijd samen gaan werken op gebied van arbeid voor Schenkeveld Schiphol.