12-09-2017
on the spot

Rabobank: Patricia Ammerlaan en Maarten Prins

Naam: Rabobank Zuid-Holland Midden
Contactpersoon : Maarten Prins / Patricia Ammerlaan
Functie : Manager Food & Agriteam / Accountmanager

Waar zijn jullie in dit project voor verantwoordelijk?
De Rabobank is verantwoordelijk voor de financiering van het gehele project. Al ver voordat de bouw startte hebben we gesprekken gevoerd over de plannen en haalbaarheid daarvan. Het doel om gezamenlijk met Schenkeveld de juiste financierings-invulling te vinden om het project te doen slagen.

Is het de eerste keer dat jullie voor Schenkeveld bouwen?
De familie Schenkeveld is al generaties trouwe relatie van de Rabobank. Peter Schenkeveld was zelfs lid van de ledenraad. Als Rabobank hebben we dan ook de omschakeling van komkommers naar tomaten en de schaalvergroting naar drie locaties mee gemaakt. Het is prachtig om nu ook bij te kunnen dragen aan het project in Rijsenhout.

Wat is nieuw aan dit project?
Vooral de grootschaligheid en het bouwen in fases over meerdere jaren zijn nieuw voor ons. In de jaren zie je dat de professionaliteit is meegegroeid met het bedrijf, onder andere aan de management informatie en de taakverdeling.
Gezien de grootschaligheid en de groei voor de komende jaren is dit project mede gefinancierd door ING. Dit betekende het zoeken naar een geschikte medefinancier en dat vraagt afstemming met zowel Schenkeveld als ING.

Leuke anekdote in het voortraject of tijdens de bouw?
Patricia: niet echt een anekdote, maar de uitspraak van Richard: “Ik wil met het bedrijf in de eerste wagon op de achterste rij zitten ” is voor mij een teken hoe bewust en weloverwogen Schenkeveld te werk gaat bij het aangaan van nieuwe stappen.
Maarten: ,,Wat mij aansprak was de houding van Richard: ,,We gaan het plan hoe dan ook uitvoeren”. Er zijn nog aardig wat uitdagingen gekomen, maar we hebben er altijd het vertrouwen in gehouden dat het opgelost zou worden.

Werken jullie met onderaannemers, zoja welke en waarvoor?
We werken niet met onderaannemers, maar het aantal collega’s wat betrokken is bij dit project is enorm. Vele zijn niet zichtbaar op de voorgrond, maar zij zijn belangrijk in het traject geweest.

Wat is jouw beeld van de toekomst van Schenkeveld/tomatenteelt? En waarom?
Schenkeveld Tomaten is een mooi en professioneel bedrijf, bovenal een geoliede machine door de strakke organisatie en de goede basis.
Er ligt een mooie toekomst voor Schenkeveld Tomaten in het vooruitzicht. De (fasegewijze)opschaling in Rijsenhout draagt daar aan bij door de efficiënte organisatie en de inrichting van het bedrijf.