08-08-2017
on the spot

bQurius: Suzanne van der Spek & Lisette Huisman

Naam : bQurius
Contactpersoon : Suzanne van der Spek en Lisette Huisman
Functie : P&O adviseurs

Waar zijn jullie in dit project voor verantwoordelijk?
Voor het personeelsbeleid. Dit is in het begin met name gericht op werving & selectie, inwerken en teambuilding en in de toekomst op het verder ontwikkelen van medewerkers. Wanneer de locatie draait zijn wij voor managers en medewerkers aanspreek punt voor vragen mbt het personeelsbeleid.

Is het de eerste keer dat jullie voor Schenkeveld bouwen?
Nee, sinds maart 2013 werkt bQurius ook voor het stuk Personeel & Organisatie voor Schenkeveld. Het is geweldig om te zien dat de investering die in de afgelopen jaren zijn gedaan mogelijk maken dat het bedrijf kan groeien. Het huidige personeel maakt mede mogelijk dat deze stap genomen kan worden door de groei die iedereen heeft gemaakt.

Wat is nieuw aan dit project?
Dat we werken voor een totaal nieuwe locatie, de omvang en in een nieuwe regio.

Leuke anekdote in het voortraject of tijdens de bouw?
Het totale project is indrukwekkend. Er is niet zozeer een anekdote. Het is interessant om te zien wat de nieuwbouw met het totale bedrijf doet en ook de omgeving. Welke vragen er ontstaan bij medewerkers, de trots die het geeft en de kandidaten die aangeven in dienst te willen komen.

Werken jullie met onderaannemers, zoja welke en waarvoor?
Voor de werving van medewerkers werken wij samen met het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw en AB Zuid-Holland. Voor de begeleiding van de groei van het bedrijf, medewerkers te betrekken, te informeren en verder te ontwikkelen werken we ook samen met Pull Position.

Wat is jouw beeld van de toekomst van Schenkeveld?
Daar kijk ik met positieve nieuwsgierigheid tegenaan. Het is een bedrijf wat richting bepaald en vervolgens weloverwogen en slagvaardig keuzes maakt. Oog voor detail maar wel praktisch. Ik zie de toekomst voor Schenkeveld positief tegemoet.