19-10-2017
on the spot

Codema - Danny van den Bosch

Naam: Codema B-E De Lier B.V.
Contactpersoon: Danny van den Bosch
Functie : Vertegenwoordiger

Waar zijn jullie in dit project voor verantwoordelijk?
We zijn bij het Schenkenveld project verantwoordelijk voor watertechnische installaties.

Is het de eerste keer dat jullie voor Schenkeveld bouwen?
De relatie is al enkele decennia oud en we hebben een hechte relatie. We hebben al een 2 keer eerder een nieuwbouw project met elkaar mogen realiseren. Onder andere projecten in Den Hoorn en Schipluiden.

Wat is nieuw aan dit project?
We gaan alle waterstromen met 1 apparaat ontsmetten en behandelen.
De Opticlear Diamond van Water IQ gaat regenwater, bassinwater, condenswater en drainwater ontsmetten met een capaciteit van 100 m3/uur en spuiwater met een capaciteit van 40 m3/uur behandelen om via het riool te kunnen afvoeren.
Ook is er een automatisch spuisysteem aangelegd om hoofdleiding, verdeelleidingen en druppelslangen elke dag door te spoelen zonder verspilling van water.

Leuke anekdote in het voortraject of tijdens de bouw?
Gezien de complexheid van het project hebben we vooraf veel gesprekken met elkaar gevoerd om gezamenlijk tot een goed ontwerp te komen. Dit is gedurende het voortraject enkele keren aangepast en zijn uiteindelijk samen met Schenkeveld tot een goed ontwerp gekomen.

Werken jullie met onderaannemers, zoja welke en waarvoor?
Ja, onder andere met Kees Bervoets voor de montage van alle watertanks.

Wat is jouw beeld van de toekomst van Schenkeveld?
Het is goed om te zien dat Schenkeveld grote stappen maakt op het gebied van schaalvergroting en hoge kwaliteitseisen welke aan jullie producten worden gesteld. Ook wordt goed ingespeeld om energiezuinig optimaal te kunnen telen met een maximaal rendement.