29-05-2017
blog

BLOG Pieter van der Wel

De bouw van onze nieuwe bedrijf in Rijsenhout is al enkele weken in vollegang waarbij de eerste weken de meeste aandacht is gegaan naar de bedrijfsruimte. De start van de bedrijfsruimte begint met het ingraven van alle kabels, leidingen en mantelbuizen volgens het vooraf gemaakte graafplan waarin de verschillende tracés op verschillende dieptes ingetekend worden om zoveel mogelijk kwijt te kunnen onder de grond. Op dit moment zijn deze werkzaamheden gereed voor de WKK ruimte en wordt er nu gewerkt aan het leidingenplan onder de waterruimte. Omdat er straks beton gestort wordt krijgen we maar één kans om alles goed aan te leggen onder de grond, dit betekend ook gelijk vooruit denken voor de kassen die we in de toekomst gaan bouwen.

Sinds vier weken zijn de werkzaamheden aan de eerste kas genaamd “Noord” in volle gang. Er wordt begonnen met de fundering voor de kaspalen. Ook is de kenmerkende betonnen voet die rondom de kas, waar uiteindelijk de kasgevel ook op komt, gestort waardoor de contouren van kas Noord goed zichtbaar zijn. Vanaf nu gaat het project met de dag visueler worden. De kassenbouwers zijn begonnen met het bouwen van de kas te beginnen met de kaspoten, -tralies en -goten.
Tevens wordt momenteel de eerste, van de vier, waterbasins gegraven goed voor 25.000 m3 opslag, worden de transportleidingen voor de verwarming aan elkaar gelast en worden de elektriciteitskabels om de kas ingegraven.

De grote lijnen zijn dus uitgezet en in aanbouw. De laatste weken hebben we grote stappen gemaakt op gebied van intern transport, de verwerkingslijn en de inrichting van de kas met o.a. de hangende goten met als doel om net zoals op de hudige locaties eind van het jaar in productie te zijn.

Pieter van der Wel
Locatiemanager Schenkeveld Schiphol