Tomatenteelt

Voorjaarsstormen

Geschreven door
Berry Baruch
Teeltspecialist

Voorjaarsstormen, die hebben we al flink gehad dit jaar. De windsnelheden die wij gemeten hebben liggen tussen de 100 en 120 km per uur. Er was vooraf natuurlijk gewaarschuwd voor de storm, maar achteraf was de storm toch heftiger als gedacht. Op dit soort stormachtige dagen komt het volgende bij ons kijken:
In het geval van de laatste storm is de beslissing genomen om op alle locaties even te stoppen met werken en in de kantine te gaan zitten. De wind nam toen in hevige krachten toe en op deze momenten is het gevaarlijk voor ons personeel om ze in de tuin te laten werken. Op alle locaties zijn wel een aantal ruiten gesneuveld. Toen de wind alleen maar in kracht toenam is besloten om helemaal niet meer aan het werk te gaan, iedereen mocht naar huis. 's-Middags was de wind gaan liggen en zijn we de schade gaan opnemen. We noteren dan waar er een ruit kapot is gegaan.

De volgende dag worden er op deze plekken de planten, die zijn gevallen, opnieuw opgehangen. Ook zal al het glas worden opgeruimd. De beglazer is inmiddels ook op de hoogte gebracht en zal alles weer gaan repareren. Hidde Zijlstra, onze interne Arbeid controleur welke in dienst is bij bQurius, komt langs. Hij attendeerde om nogmaals de plekken te controleren op glasscherven. We zijn toen nogmaals alle plekken gaan controleren. Het product (tomaten) die onder het vallende glas zat is verwijderd en afgevoerd in de afval container. Binnen 5 dagen waren alle ruiten vervangen op alle locaties. Zoals je leest hebben wij met deze omstandigheden ook bepaalde protocollen die we moeten naleven.

Berry Baruch