Schenkeveld Schiphol

Nieuws van het bouwteam

Geschreven door
Pieter Van der Wel
Locatiemanager

Nieuwbouw kas Oost

De bouw van kas Oost gaat in een lekker tempo verder. Door het mooie, droge en zonnige weer droogt het land hard op, wat weer ten goede komt aan de werkomstandigheden planning. De onderbouw van de kas staat overeind en de beglazers gaan ook aanvangen. Tussen het werk door worden de middenspanningkabels en stadsverwarming leidingen ingegraven. In vergelijking met vorig jaar heeft onze bouwbegeleider Ed Poot veel minder opslagruimte tot zijn beschikking, omdat er gebouwd wordt aan de achterzijde van het bedrijf en de ruimte hier beperkter is. Gelukkig heeft Ed met bottere bijlen gehakt en kan hij door goed te plannen de minimale ruimte die nodig is voor een kas van 11 hectare optimaal benutten.

Het kantinegebouw voor kas Oost begint gaat ook lekker door. Komende weken zal er hard gewerkt worden aan het stellen en metselen van de binnenmuren.

Voorbereiding kavel Zuid en West

Kas noord is momenteel in productie en Kas Oost is in aanbouw. De planning is om volgend jaar de derde kas te bouwen op kavel Zuid of West. De keuze van de kavel is nog lastig te zeggen omdat er op deze kavels nogal wat verdachte objecten onder de grond gedetecteerd zijn. Het verleden wijst uit dat dit nagenoeg altijd bommen uit de tweede wereldoorlog zijn gebleken. Momenteel wordt er hard gewerkt op de grens van kavel Zuid en West, om de drie objecten waarvan zeker is dat dit bommen zijn, boven de grond te krijgen zodat deze vernietigd kunnen worden. Na deze drie explosieven is kavel West helemaal schoon en liggen er nog 4 verdachte objecten op kavel Zuid die geïdentificeerd moeten worden.

Eén van de drie bommen, een Duitse bom van 250 kg hebben wij van dichtbij mogen aanschouwen. Deze was nog in perfecte staat mogelijk doordat deze diep in de klei gezakt was.

Organisatie Schenkeveld Schiphol

Voor wat betreft de organisatie streven we ernaar om in elke kas drie hoofdverantwoordelijke te hebben die het hele reilen en zeilen op zich nemen. Deze drie hoofdverantwoordelijke zijn de verantwoordelijke voor teelt en arbeid en daarbij een assistent teelt of arbeid. Deze vormen een driehoek die elkaars taken kunnen overnemen. Voor kas Noord hebben we dit team in de basis staan.

Glenn is onze arbeidsverantwoordelijke voor kas Noord. Een jaar geleden begonnen met een inwerktraject bij Schenkeveld Schipluiden en nu onze rots in de branding als het gaat om arbeid planning en aansturing. Samen met de voormannen in de kas zorgt hij ervoor dat al het werk vrijdagmiddag klaar is. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan omdat we met veel nieuwe mensen zijn begonnen. Daarnaast regelt hij de padregistratie, arbeid administratie, dagplanning, keurcijfers in de kas, scholieren sollicitaties en sluit hij de dag af met een gelikt dagverslag!

Jos is onze teeltverantwoordelijke van kas Noord en zorgt voor de optimale teeltomstandigheden in de kas. Daarnaast pakt Jos ook de bio activiteiten op en is door zijn brok ervaring een zeer belangrijke schakel in het team. Jos heeft met zijn jarenlange ervaring van de teelt van paprika's de figuurlijke groene vingers en sinds hij bij ons tussen de tomaten loopt nu ook letterlijk groene vingers!

Robert, de schuurverantwoordelijke die, door zijn jarenlange ervaring, de zelfde taal spreekt als onze verwerkingslijn en dozenvouwers en bij storingen altijd een oplossing weet. De taal van sommige chauffeurs die aan het dock staan is nog wel eens een uitdaging maar uiteindelijk verlaten de tomaten dagelijks op tijd het bedrijf. Dagelijks wordt er door Robert een zelfkeur gedaan van de partijen voor de keurmeesters wat tevens een graadmeter is van de kwaliteit dat uit de kas komt en

Arthur onze teeltspecialist en leert zijn vader Jos alles over het oplossen van storingen en het werken met de klimaatcomputer die voor Jos net even anders is dan wat hij gewend was. Vooral nu weer nauw betrokken bij de nieuwbouw. Voor de nieuwbouw van kas Noord heeft Arthur veel studie gemaakt van de kasinrichting en het hele teeltsysteem dus de teeltgoten, stengelbeugels, draadverlagers, watergift systeem etc. etc. Ditzelfde regelt hij voor kas Oost maar kijkt daarom weer goed naar de veelal kleine verbeterpunten die we tegenkomen in kas Noord. Ook berekeningen met voor en nadelen van een andere plantafstand komen uit zijn vingers. Om de dag extra spannend te maken lost Arthur de meeste storingen op die optreden in de water en/ of energieruimte.

En ikzelf? Ik loop met veel plezier tussen dit energieke gezelschap en help daar waar nodig zodat iedereen zich kan richten op hetgeen hij de verantwoording voor neemt!

Voor de volgende kassen Oost, Zuid en West zijn we continu opzoek naar nieuwe collega's die ons team komen versterken. Op onze nieuwe website www.schenkeveld.co en via de website www.doorgroeienkan.nl staan al onze openstaande vacatures. Neem een kijkje en delen!!

Pieter van der Wel
locatiemanager Schenkeveld Schiphol