Management

Een mooie club!

Geschreven door
Richard Hartensveld

Er wordt weleens gezegd: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te
worden!” Ik vind dit wel een mooie uitspraak. Bij Schenkeveld streven we er ook naar om alles iedere dag weer een beetje beter te doen.

Met de passie voor optimalisatie die in het hele bedrijf terug te vinden is. Of het nu gaat om de teelt, het arbeidsproces of techniek, dagelijks zijn we op zoek naar verbeteringen. Dit vraagt soms best veel van jullie allemaal, maar we kunnen met elkaar ook heel trots zijn op de stappen die we zetten.

Je kan een bedrijf altijd mooi vergelijken met een sportclub. De verdediging, het middenveld en de aanvallers moeten goed met elkaar samenwerken om het beste resultaat te halen. Als iemand een steekje laat vallen, mag je hem of haar hier best op wijzen, als het maar is met het doel op verbetering en niet op het afbranden van de persoon zelf. Met elkaar willen we immers beter worden om onze doelen te bereiken. Met deze
topsportmentaliteit kan FC Schenkeveld verder groeien!

En verder groeien doen we. Inmiddels hebben we zo’n 60
medewerkers in vaste dienst en zijn we nog op zoek naar verdere
versterking. Er zijn leuke functies op de locaties Schipluiden en Schiphol beschikbaar om de teams nog verder te versterken.

Een hechte club is ook beter in staat om weerbaar en flexibel te zijn bij mogelijke tegenslagen. In Nederland wordt de tomatenteelt geconfronteerd met een nieuw virus, hierover kun je ook lezen in dit blad. We hebben snel maatregelen getroffen om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.